Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты каршындагы Иҗтимагый совет

2010 елның 18 ноябрендәге 906 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карарының (2011 елның 15 октябрендәге 856 номерлы, 2013 елның 24 сентябрендәге 793 номерлы, 2014 елның 20 сентябрендәге 669 номерлы, 2015 елның 14 маендагы 341 номерлы, 2015 елның 5 сентябрендәге 643 номерлы, 2015 елның 17 ноябрендәге 862 номерлы  үзгәртелгән карарлар) 2 пункты нигезендә, Татарстан Республикасының Тарифлар буенча дәүләт комитетында Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты каршында Иҗтимагый совет төзелде (алга таба – Совет).

Совет «Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты каршындагы Иҗтимагый совет турындагы нигезләмәне раслау хакында» 2017 елның 20 октябрендәге (үзгәртелгән 2009 елның 31 маендагы 142 номерлы) ТР Тарифлар буенча дәүләт комитеты боерыгы нигезендә эш итә.

Советның төп бурычлары:

- Татарстан Республикасы территориясендә товарларга (эш, хезмәт күрсәтүләргә) бәяләрне (тарифларны, өстәмә түләүләрне, өстәмә хакларны һ. б.) дәүләти җайга салу өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү буенча тәкъдимнәр әзерләү;

- норматив хокукый актлар проектына иҗтимагый экспертиза үткәрү;

- законнарда каралган очракларда ТР Тарифлар буенча дәүләт комитеты эшли торган норматив хокукый актлар проектын алдан тикшерү;

- Тарифлар буенча дәүләт комитеты карарларын кабул иткәндә җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алу механизмын камилләштерү.

2015 елның 17 ноябрендәге 862 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә, Иҗтимагый совет составына элек Россия Федерациясе дәүләт вазыйфаларын, Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте вазыйфаларын, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясенең башка субъектлары дәүләт вазыйфаларын, Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте һәм Россия Федерациясенең башка субъектлары вазыйфаларын, муниципаль вазыйфаларны һәм муниципаль хезмәт вазыйфаларын, Иҗтимагый совет әгъзаларының гомуми саны буенча биштән бер өлешеннән артмаган сандагы затлар керә ала.

Совет составы «Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты каршындагы Иҗтимагый совет составын раслау турында» 2020 елның 27 февралендәге 28 номерлы ТР Тарифлар буенча дәүләт комитеты боерыгы нигезендә расланган:

рәисе - Борознов Николай Иванович;

Совет рәисе урынбасары - Вечеров Игорь Борисович, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Табигый монополияләр субъекты эшчәнлеге мәсьәләләре буенча тармакара кулланучылар советы әгъзасы;

Совет әгъзалары:

Белоногов Виктор Анатольевич, рәис урынбасары, Экология һәм география институтының ландшафт экология кафедрасы доценты;

Горшунова Мария Александровна, «Мәйдан» сәнәгать-коммерция фирмасы ҖЧҖ генераль директоры («Сытый папа» кафе һәм рестораннар челтәре);

Дмитриев Виктор Петрович, «Татарстан Республикасы предприятиеләре һәм эшкуарлары берләшмәсе» эш белән тәэмин итүчеләрнең төбәк берләшмәсенең генераль директоры урынбасары;

Закиров Ирек Мөнир улы, Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы әгъзасы, Казан шәһәреге Буа якташлыгы җирле иҗтимагый оешмасы президенты, «Татагропромстрой» АҖ генераль директоры;

Застела Михаил Юрьевич, Татарстан Республикасының Иҗтимагый палата әгъзасы;

Кәримов Марат Әсфән улы, Татарстан Республикасының Иҗтимагый палата әгъзасы;

Максимова Маргарита Николаевна, Татарстан Республикасының Иҗтимагый палата әгъзасы, Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының Казан дәүләт медицина университетының иҗтимагый эш факультеты деканы, икътисади теория һәм иҗтимагый эш кафедрасы мөдире;

Маруденко Сергей Павлович, Татарстан Республикасының иҗтимагый палата әгъзасы;

Романов Дмитрий Сергеевич, Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының икътисади үсеш, гражданнарның тормыш эшчәнлеге инфраструктурасы комиссиясе әгъзасы, «Татарстан Республикасының торак-коммуналь хуҗалык өлкәсендәге иҗтимагый контроль буенча төбәк үзәге» коммерциясез предприятиесендә башкарма директор.

Нигезләмә буенча Совет утырышы кимендә кварталга бер тапкыр үткәрелергә тиеш.

 

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International